Powstał homogeniczny blok z otwartym wewnętrznym dziedzińcem. Od strony ulicy ochroną dla zapewnienia właściwej akustyki sal lekcyjnych jest szeroki korytarz, pełniący funkcję komunikacyjno-rekreacyjną. W główną strukturę budynku zostały wbudowane autonomiczne, małe obiekty („box in a box”) z niezależnymi ścianami i stropami. W elewacji zwraca uwagę układ okien – coraz węższe w każdej kolejnej kondygnacji. Wnętrze wykończone surowo z wykorzystaniem betonu i drewna, stonowane kolorystycznie.

Informacje o projekcie

Lokalizacja: Wrocław, ul. Piłsudskiego 25

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Bartłomiej Witwicki (architekt prowadzący), Agata Kowalczyk, Eliasz Matuła, Zuzanna Wojtasiak, Bartosz Zieliński

Foto: Maciej Lulko (www.foto-ml.pl)

Więcej informacji o projekcie na stronie pracowni architektonicznej.

Galeria