Projektowany budynek V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu, by oszczędzić jak najwięcej zastanych drzew, został wpisany w ślad po istniejących na działce obiektach. Wewnątrz powstał hol komunikacyjny pełniący jednocześnie funkcję strefy rekreacji, który stanowi bufor oddzielający pomieszczenia dydaktyczne od ulicy. Boisko zostało zlokalizowane na dachu hali sportowej, tak aby nie generować kolejnych wycinek drzew.  Wewnątrz zastosowano biel i szarości uzupełnione kolorystycznymi akcentami, które zastosowano na schodach, drzwiach do pomieszczeń, meblach.

Informacje o projekcie

Lokalizacja: Wrocław

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Juliusz Erdman, Jerzy Kopka, Maciej Kowaluk, Michał Mrzewa, Anna Patyk, Ewa Pobudejska, Kinga Bender, Łukasz Reszka, Piotr Sulisz, Agnieszka Trebenda-Toczydłowska, Piotr Wilk, Maciej Witaszek, Bartosz Zięba, Piotr Zybura

Foto: Maciej Lulko (www.foto-ml.pl)

Więcej informacji o projekcie na stronie pracowni architektonicznej.

Galeria