W grudniu 2021r. wydaliśmy, dzięki wsparciu Stołecznego Konserwatora Zabytków, Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa. Jest to kolejny z serii poradników – wcześniej opracowana takie powstały m.in. dla Żoliborza i Muranowa. Opracowanie to ma pomóc w zrozumieniu urbanistyki i architektury naszej dzielnicy. W publikacji znajdują się także praktyczne porady dla inwestorów i zarządców, przykłady dobrych i złych wzorów w działaniach remontowych.

Poradnik jest dostępny jako PDF, który może być swobodnie wykorzystywany i udostępniany. Wydrukowaliśmy też 450 szt. Poradnika, które zostały przekazane mieszkańcom, zarządcom nieruchomości, urzędom i instytucjom zaangażowanym w ochronę zabytków i krajobrazu.  

Jest to kolejny z serii poradników – wcześniej opracowana takie powstały m.in. dla Żoliborza i Muranowa. Opracowanie to ma pomóc w zrozumieniu urbanistyki i architektury naszej dzielnicy. W publikacji znajdują się także praktyczne porady dla inwestorów i zarządców, przykłady dobrych i złych wzorów w działaniach remontowych.

W jego przygotowanie zaangażowany był liczny zespół varsavianistów, historyków sztuki, konserwatorów, architektów, architektów krajobrazu, fotografów i archiwistów.  Zespół pracował w składzie (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Domagalska i Zbigniew Domagalski (redakcja merytoryczna), Mikołaj Kołacz, Anna Kudzia, Dorota Kupper, Jerzy S. Majewski, Grzegorz Mika, Grzegorz Pawłowski, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy oraz korekta: Joanna Tadzik i foto: Michał Dąbrowski, Konrad Czernicki, Tomasz Kubaczyk, Adrian Grycuk.  Zapraszamy do korzystania!