Abych oblasti vzdělávání co nejlépe porozuměl, vyzkoušel jsem postupně v osobním i profesním životě mnoho rolí. Ještě jako student jsem působil jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval jsem na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele jsem pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. Jsem spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval jsem ČR v pracovních skupinách Evropské komise, založil úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik, konzultant ICT a inovátor vzdělávání spolupracoval s desítkami firem a institucí. V roce 2014 jsem vedl pracovní skupinu, která pro MŠMT sestavila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v listopadu 2014.