Stowarzyszenie Traffic Design z Gdyni od kilku lat prowadzi działania projektowe i edukacyjne skoncentrowane wokół estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Działają w Trójmieście, Warszawie oraz w innych miastach. Jednym z głównych dokonań Stowarzyszenia jest zainicjowanie procesu estetyzacji lokali sklepowych i usługowych przez nowe witryny i szyldy z wykorzystaniem takich technologii jak: metaloplastyka, neon, malarstwo. By zachęcić do wprowadzania takich zmian w swoim otoczeniu wydali świetny Poradnik dobrych praktyk szyldowych.

zdj. projekt Syfon Studio